4 eenvoudige tips om uw factuur sneller betaald te krijgen

Klanten die niet betalen is een nachtmerrie voor elk bedrijf. Toch komen we er allemaal vroeg of laat mee in aanraking. Het is daarom belangrijk om zelf actie te ondernemen om laattijdige betalingen te voorkomen. Pas de tips hieronder toe, en je zal snel merken dat jouw facturen sneller betaald zullen worden.

1: Communiceer duidelijk over de betalingstermijn

Communicatie is de sleutel voor goede afspraken. Jouw klant hanteert misschien een andere betalingstermijn dan jezelf. Er zijn sectoren en bedrijven waar mogelijk andere betalingstermijnen gangbaar zijn dan degene die je zelf hanteert. Maak dus duidelijke afspraken met je klant, nog voor je de factuur verstuurd.

2: Stel algemene voorwaarden op

In de algemene voorwaarden vermeld je zeker de betalingstermijnen. Bezorg deze voorwaarden samen met je offerte, zo weet je klant op voorhand wat je verwacht. Als je klant toch te laat is met betalen, kan je verwijzen naar je algemene voorwaarden. Je kan er ook in opnemen of je intresten of een vaste kost aanrekent indien de betaling niet tijdig in orde is.

Lees meer over het opstellen van algemene voorwaarden in dit artikel.

3: Factureer snel om snel betaald te worden

Het klinkt logisch, maar je klant zal niet betalen voordat die je factuur heeft ontvangen. Verstuur dus je factuur zo snel mogelijk, want hoe langer je dit uitstelt, des te langer zal je moeten wachten op de betaling ervan. Het beste verstuur je de factuur natuurlijk onmiddellijk bij de levering van de goederen, of direct na de prestatie van je diensten. Maak minstens 1x per week tijd om alle facturen op te stellen, en doe dit consequent. Een eenvoudig facturatie programma kan je hierbij natuurlijk helpen om hier zo weinig mogelijk tijd aan te besteden.

4: Volg je facturen op

Kijk regelmatig na welke facturen nog openstaan. Als de betalingstermijn is verstreken neem je best contact op met je klant. Veelal helpt het om even te bellen naar je klant om de betaling snel te ontvangen.

Blijft de factuur toch nog achterstallig? Stuur dan consequent een betalingsherinnering. Deze stuur je best op via de post, ook al stuurde je de factuur via email. Mogelijk is het email adres niet meer geldig, of komt deze niet aan bij de persoon die instaat voor de betalingen.