Interest berekenen

Een betalingsherinnering versturen is niet iets waar je naar uitkijkt. Maar je wilt de betaling natuurlijk zo snel mogelijk ontvangen. Het vermelden van interesten op een betalingsherinnering kan daarbij helpen.

Algemene voorwaarden

Je zorgt er best voor dat je de interesten die je zal aanrekenen vermeld in de algemene voorwaarden op je factuur. Anders zouden de interesten verworpen kunnen worden als het tot een rechtszaak komt. Als je geen melding maakt over interesten in je algemene voorwaarden dan kan je wel nog altijd de wettelijk vastgelegde interesten toepassen.

Overdrijf ook niet met de interesten die je vastlegt. Een rechter zal deze meestal beperken tot 10% à 12% van het factuurbedrag.

Minimum bedrag

Meestal wordt er een minimum bedrag vermeld naast een vast percentage. Hiermee kan je vermijden dat de kosten die een achterstallige betaling met zich meebrengen hoger zouden zijn dan de werkelijke interesten die aangerekend kunnen worden als het factuurbedrag laag is.

Aanmaningskosten

In sommige gevallen wordt er naast de interest ook een vast bedrag aangerekend als aanmaningskosten. Hou hier rekening met de werkelijke kosten zoals het versturen van een aangetekende zending.

Interest berekenen

De interest kan berekend worden vanaf de dag dat de factuur achterstallig is. Gewoonlijk wordt de interest berekend per jaar, maar per maand is ook geen uitzondering. In dat geval tel je de eerste maand dat de factuur achterstallig is het interestbedrag bij het achterstallig bedrag, de volgende maand wordt er opnieuw interest berekend over het totale bedrag dat achterstallig was (factuurbedrag + interesten). Hierdoor kan de interest natuurlijk snel exponentieel groeien.

In MyFact is het zeer eenvoudig om de interesten te laten berekenen en te vermelden op de betalingsherinnering. U kan uw percentage ingeven en de berekeningsperiode. Eventueel kan u ook een minimumbedrag instellen en/of aanmaningskosten toevoegen. In de tekst van de betalingsherinnering kan u zelf kiezen waar de tabel met deze bedragen vermeld mag worden. U kan ook kiezen om pas interesten en kosten te vermelden vanaf de tweede herinnering of pas op de aanmaning.